Β 

Whore?

I see them every day: hookers who like to be used. Without borders, unabashedly and without taboos. These are men who would have liked to have made it their full-time job in an upside-down world. The word whore therefore has something paradoxical about it. For how remarkable is it that this word applies specifically to women, while men are engaged in sex all day long; not only in their heads, but also in practice (and often without the dear wife knowing about it). So this word must have been coined by the man for the woman who no longer took him seriously and had him compensated for his defects; for the more he is taking and the less that he is being, over and over again.

The word whore is no more than meaningless clatter of weapons in an attempt to secure some ego and to degrade & belittle the woman. The literal meaning is 'girl of easy morals' and 'woman who performs sexual services for a fee' ... and with that all generations of fertile women are more or less covered in the dictionary πŸ˜… Today it is mainly a term of abuse for women that are 'easy' (read: free in their sexual identity & experience) or not live up to the image that the other person had of her. In short, the word whore is a patriarchal attempt to keep a woman where she is and to take her greatest strength away. Not only women are the victims of this verbal exile to the shadowy realm of shame & guilt, but also the men who never know better πŸ˜‰

Bye bye prince

And we women are so used to being used; to give & let ourselves be taken, without receiving anything essential in return. We often settle for less - for a man that has not opened his heart to us - and hope that someday he will gain insight and become Prince Charming & Heartwarming ... even though we have stopped believing in fairytales a long time ago. But this hope & its consequences do not make a woman a whore (nothing ever does). The fact that money is involved as compensation for what a man does not have & cannot give, is no more than a necessary first step in straightening out what is crooked πŸ™ˆ It is mainly men who pay for sex, because money is a phallic representation of the ego that needs and wants to be broken down. Money slaves are the ultimate example of this. When there is nothing else left and everything is handed over & sacrificed to the One that sees through it all, man can finally experience the poor & multifaced beggar he is and feel the rest & peace of exciting & equal exchange. After that, things can start to change.

My own tantric adventure started with a number of pay dates, where I made men pay for an intimate meeting. Tantric, because I followed my impulses and did not shy away from the deep longing in my subconscious. I believe that the archetype of the Holy Whore is present in every woman and wants to be experienced in some way. That women do this on Tinder, without involving the most essential ingredient is understandable, but also very safe & often unconscious (and still in the service of the masculine). That way, this energy can never be transformed into something else. My tantric encounters were a revelation and made both myself and my willing prey feel what was possible in this field beyond morality. I did it my own way and that gave me a feeling of ultimate freedom & power (read: strength). I soon felt that my tantric approach led to surprising encounters & ecstasy. I had no choice but to explore this adventure further and found a new form in my own online empire πŸ’ƒ

Grab that 'whip'

It is not only my mission to let men make the connection with themselves (and therefore with women), but also to bring women back in their strength and femininity. To make the enormous taboo on female sexuality a subject for discussion, to let a different sound be heard and to stimulate the senses in an unprecedented way. I do this as a female philosopher, from my own experience with men and as a tantric Domina. I especially hope to inspire women to discover and manifest this new dimension in themselves. In the way that suits them and in which they can develop further in their own way. That starts very simply by saying no clearly and letting go of 'maybe' and 'who knows'. A man who does not fully choose you now will not do so at another time in the future. And certainly not if you don't have the self-esteem that this man is actually looking for. I often see this in my other practice as a medium, where I mainly speak to women. I teach women to wield the figurative whip and thus regain 'control' over their own lives (and that of others; after all, they are born Leaders) πŸ‘―β€β™€

The taboo on true female sexuality also blocks true male sexuality and the sacred merging of both. The fact that there is a taboo is clear from the fact that there are still relatively few women who have an orgasm during sex, while this is no problem for most men. I'm not talking about tricks & stimulants like licking tongues, but about real orgasmic fusion. Osho says: "When women cannot experience an orgasm, the man actually cannot, because an orgasm is a meeting of both. You can only experience it with the two of you when you melt into each other. It is not possible to experience this separately from the other. A discharge is possible, an ejaculation is possible; relief is possible, but no orgasm. " - Tantra the highest insight p. 184

Orgasmic life

To give an impression of what an orgasm exactly is: "An orgasm is a state in which your body no longer feels like matter; it vibrates like energy, like electricity. It vibrates so deeply, from the core, that you completely forget that it is something material. It becomes an electrical phenomenon - and it is an electrical phenomenon " - Tantra the supreme insight p. 184

"When two lovers are in a deep sexual orgasm, they melt into each other; then the woman is no longer the woman, the man is no more than man. Together they form a circle of yin & yang, they interlock, they come together, they merge, they forget their own identity. That's why love is so beautiful. This state of deep orgasmic intercourse is called mudra. And the ultimate state of orgasm with the whole is called Mahamudra, the great orgasm. " - Tantra the supreme insight p 183

When women can enjoy sex more, the man also benefits in a way that completely exceeds his limited imagination 🀯 This means for the man that he has to go back 20 gears and for the woman that she is no focussed on pleasing the man. No more playing hard to get, but paying attention to what really matters πŸ‘ΈπŸ‘£πŸ€πŸ’ž

On that pedestal

It is high time to put our beautiful feminine Self in the sparkling spotlight and embrace & honor ourselves as the Goddesses that we are. To kick all the unworthy & unworldly figures off the old pedestal that we are so used to, and to clean & clear our body & soul from old traces & conditioning. Our revolution lives in our beautiful body that contains all the answers & magic. By connecting with our body and respecting its needs & desires, we free ourselves from shame, oppression & survival. By connecting with our body, we begin to feel the very subtle & clear boundaries that tell us exactly how it is. By listening to our body we enter the personal & sacred sphere of truth & fulfillment, where we bow to the sacred and where men begin to bow to us. With that we not only help & heal ourselves, but also the men who need us to transcend their ego in our womb & love βœ¨πŸ’›βœ¨

Not only is it fun & exciting as women to explore that 'dominant' (I prefer to call it empowered) part of ourselves, it is necessary to rebalance what has been disturbed & damaged, on a personal & collective level. Even today, the feminine is still being oppressed in so many ways that are considered completely normal. But Mother Nature always accomplishes exactly what is needed to restore the natural balance. The penetrating patriarchal of the Old Age is now shifting into Divine Divahood, which means that the masculine mindset of grap & take is transforming into a feminine flow of give & create. We are entering a New Paradigm, but still a lot of work has to be done. And for that, women must fully assume their leading & loving role πŸ‘―β€β™€πŸ’ƒπŸ‘Έ

23 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

De Paradijsvogel

Een jointje draaien en 'dichtplakken' met voorvocht πŸ˜† En zo is Robin in alles een aangename verrassing, niet in de laatste plaats door zijn opvallende en unieke verschijning 😍 62 jaar aan indrukwekk

Β